Din shoppingbag
Det finnes ingen varer i din shoppingbag enda

Pris er viktig, men ikke alt

Vi har alltid prioritert kvalitet fremfor pris, og vi har alltid prioritert gode arbeidsforhold for de som produserer produktene våre fremfor noe annet. For oss er det selvsagt å produsere så nærme som mulig, Portugal og Tyrkia, slik at vi og kundene våre skal kunne være sikre på at man kan kjøpe og bære et produkt med stolthet og sikkerhet. At tekstilbransjen er en bransje som er vanskelig å kontrollere har med all tydelighet vist seg de siste månedene. Korrupsjon, barnearbeid, lokaler som ikke er godkjente å være i en gang er resultatet av hardt pressede priser. Det forekommer nesten overalt, men som foretak, produsent og kunde har man også et ansvar. Vi besøker alle fabrikkene vi jobber med, vi jobber aldri med store fabrikker som masseproduserer og størsteparten av klærne våre er OEKO-TEX sertifiserte. Vi benytter oss kun av fabrikkene som etterkommer vår egne Code of Conduct som angir retningslinjer for hvordan hver enkelt fabrikk på en etisk, sosialt og miljømessig korrekt måte. Det er naturligvis strengt forbudt å benytte seg av barnearbeid i me&i produksjoner. 

For oss er prisen naturligvis viktig, men kvaliteten er enda viktigere, både på produktene og det arbeidet som ligger bak. I dag må alle, produsenter og forbrukere, ta et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar gjennom sine handlinger. 


code of conduct 
Code of Conduct er en avtale mellom oss og våre produsenter. Denne avtalen må alle våre produsenter skrive under på og der garanterer de for eksempel at arbeiderne i fabrikkene har frihet til å opprette fagforeninger, at det ikke forekommer barnearbeid og at det er forbud mot diskriminering. Lønnsnivåene skal ikke bare være minimumslønn, men ”levelønn”, dvs det skal være mulig å leve av lønna man får. Code of Conduct baseres på internasjonale avtalte regler som er fremforhandlet av den Internasjonale Arbeidsorganisasjonen (ILO) og FN’s Global Compacts, ti prinsipper for et holdbart foretak. 

Avtalen er ikke noe man bare skriver under på og legger i en skuff og glemmer. Leverandørene våre fyller også ut et self assessment-skjema der de besvarer spørsmål på hvordan de følger Code of Conduct. Ved eventuelle mangler griper vi inn, for eksempel gjennom corrective action plans (en tiltaksplan som fabrikken må skrive for å vise hva de skal gjøre ved eventuelle overtredelser og/eller mangler) eller gjennom inspeksjoner på fabrikkene ved behov.

me&i bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen på vår webside. Ved å fortsette å bruke våre tjenester, krever vi at du godkjenner dette. Mer informasjon