Din shoppingbag
Det finns inga varor i din shoppingbag ännu.

Pris är viktigt, men inte allt

Vi har alltid prioriterat kvalitet framför pris, och vi har alltid prioriterat bra arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter, framför något annat. För oss är det självklart att producera så nära som möjligt, Portugal och Turkiet, för att vi och våra kunder ska kunna känna att man kan köpa och bära en produkt med stolthet och säkerhet. Att textilbranschen är en bransch som är svår att kontrollera har med all tydlighet visat sig de senaste månaderna. Korruption, barnarbete, lokaler som inte är godkända att ens vistas i är en konsekvens av idel pressade priser. Det förekommer nästan överallt men som företag, producent och kund så har man också ett ansvar. Vi besöker alla våra fabriker vi jobbar med, vi jobbar aldrig med stora fabriker som massproducerar och merparten av våra kläder är OEKO-TEX certifierade. Vi använder oss endast av fabriker som tillämpar vår framtagna uppförandekod som anger de riktlinjer för hur den enskilda fabriken bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Det är naturligtvis strängt förbjudet att använda sig av barnarbete i me&i produktioner. 

För oss är priset naturligtvis viktigt men viktigare ändå är kvaliteten, både på produkten och det som ligger bakom. Idag måste alla, producenter och konsumenter, ta ett aktivt samhälls- och miljöansvar genom sina handlingar. 


uppförandekod 
En uppförandekod (Code of Conduct) är ett avtal mellan oss och våra producenter. Detta avtal måste alla våra producenter skriva på och där garanterar de till exempel att arbetarna i fabrikerna har frihet att upprätta fackföreningar, rätt att sluta kollektivavtal. Dessutom innebär avtalet att det inte förekommer barnarbete eller någon form av diskriminering. Lönenivåerna ska inte endast vara minimilön utan vara levnadslöner, dvs det ska gå att leva på sina löner. Uppförandekoden grundar sig på internationellt överenskomna regler som tagits fram av Internationella Arbetsorganisationen (ILO) och FN:s Global Compacts tio principer för ett hållbart företagande. 

Avtalet är inte något som man bara skriver på och sedan glömmer bort i en låda utan våra leverantörer fyller även i ett self assessmentformulär där de besvarar frågor på hur de följer uppförandekoden. Vid eventuella brister vidtar vi åtgärder, till exempel corrective action plans (en åtgärdsplan som fabriken måste skriva för att visa hur de ska åtgärda eventuella brister) och på-plats inspektioner på fabrikerna vid behov.

me&i använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Mer information