På många håll i världen råder svåra missförhållanden i textilindustrin. Underbetalda textilarbetare exploateras och exponeras för hälsovådliga kemikalier i länder där sociala skyddsnät och välfungerande fackföreningar ofta saknas helt. me&i:s vd Marie Krueger betonar att varje enskilt företag måste ta sitt ansvar och arbeta för en förändring.

– Vi lägger en stor vikt vid att kontrollera alla våra leverantörer för att säkerställa att goda arbetsförhållanden råder och att inga skadliga ämnen används, säger hon.

Tillsammans med konsultföretaget Ethos har me&i tagit fram en utförlig Code of Conduct som ligger till grund för och genomsyrar hela verksamheten. Den består av regler och riktlinjer som utgår ifrån FN’s principer, ILO’s regelverk och som tar hänsyn till alla tänkbara miljöaspekter. me&i’s kläder är även certifierade av OEKO-TEX, en garanti för att de inte innehåller giftiga ämnen.

– En giftfri produktion är självklar för oss. Det handlar både om att skydda dem som tillverkar kläderna och dem som sedan ska bära plaggen, säger Marie.

Det handlar också om att värna om miljön och minimera de skadliga effekterna av textilproduktionen. På sikt strävar me&i efter en helt igenom ekologisk produktion.

– Det är inte enkelt att få kontroll över hela leverantörskedjan, men det går. Det finns inga ursäkter för att inte arbeta aktivt med de här frågorna - i slutändan är det en fråga om moral och mänskligt ansvar, säger Marie Krueger.