Tekstiiliteollisuudessa on monin paikoin vakavia puutteita. Huonosti palkattuja tekstiilityöläisiä käytetään hyväksi ja heidät altistetaan terveydelle haitallisille kemikaaleille maissa, joissa ei yleensä ole lainkaan sosiaalisia turvaverkkoja ja toimivia ammattiyhdistyksiä. me&i tarkistaa huolellisesti kaikki toimittajansa varmistaakseen, että heidän tehtaissaan on hyvät työolot ja ettei siellä käytetä vaarallisia kemikaaleja. 

Yhdessä konsulttiyritys Ethosin kanssa me&i on laatinut kattavan Code of Conduct -toimintaohjeen joka luo perustan me&i:n työlle ja määrittää yrityksen kaikkea toimintaa. Toimintaohjeen sääntöjen ja suuntaviivojen perustana ovat YK:n periaatteet ja ILO:n säännöstö ja niissä otetaan huomioon kaikki mahdolliset ympäristönäkökohdat. me&i:n vaatteilla on lisäksi OEKO-TEX-sertifikaatti, mikä takaa sen, etteivät vaatteet sisällä myrkyllisiä aineita. Myrkytön tuotanto on meille itsestäänselvyys. Haluamme suojella sekä vaatteiden valmistajia että niiden käyttäjiä. Lisäksi haluamme suojella ympäristöä ja minimoida tekstiilituotannon haittavaikutukset. me&i:n pitkän tähtäimen pyrkimyksenä on täysin ekologinen tuotanto. 

Koko toimittajaketjun valvominen on vaikeaa mutta täysin mahdollista. Emme voi olla työskentelemättä aktiivisesti näiden asioiden parissa – loppujen lopuksi on kyse moraalista ja inhimillisestä vastuusta.