OEKO-TEX on maailmanlaajuinen ja riippumaton tekstiilien testaus- ja sertifiointijärjestelmä. OEKO-TEX-merkinnän saaminen edellyttää, että tuotteen kangas ja muut yksityiskohdat on tarkastettu huolellisesti kattavissa testeissä. Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden, kuten formaldehydin, torjunta-aineiden, raskasmetallien ja muiden kemikaalien pitoisuudet eivät saa ylittää kansainvälisesti hyväksyttyjä raja-arvoja. Jo kauan käytössä ollut OEKO-TEX-merkintä varmistaa osaltaan tuotteiden hyvän turvallisuuden. Eri OEKO-TEX-luokituksissa asetetaan hieman erilaisia vaatimuksia tuotteiden käyttötarkoituksesta riippuen. Mitä enemmän tuote joutuu kosketuksiin ihon kanssa, sitä tiukemmat ovat vaatimukset. me&i:n vaatteet täyttävät kahden ylimmän laatutason vaatimukset, joten asiakkaamme voivat käyttää niitä turvallisin mielin.