Din shoppingbag
Det finnes ingen varer i din shoppingbag enda

Integritetspolicy & cookies

Hvorfor har vi en integritetspolicy?

Din tillit er viktig for oss, og vi ønsker å være åpne med hvordan dine personopplysninger håndteres. Derfor arbeider vi i henhold til den høyere standarden for personvern, den europeiske databeskyttelsesloven som gjelder fra og med 25. mai 2018, mer kjent som General Data Protection Regulation (GDPR).

Hvem er ansvarlig for din personlige informasjon?

Meandi Holding AB, org.nr 556664-2509 ("vi", "oss" og "vår"), med adresse Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö er ansvarlig for ivaretakelse av dine personopplysninger (personvernansvarlig).

Personopplysninger vi behandler

De personopplysningene du har gitt oss når du har kontaktet oss via et skjema, mail eller chat lagrer vi for å kunne gi deg den beste servicen og for å sende ut nyhetsbrev med inspirasjon og tilbud. Du kan når som helst avregistrere deg fra våre utsendelser ved å klikke på lenken i et av våre nyhetsbrev eller ved å kontakte kundeservice. Personopplysninger vi har samlet fra deg Når du handler fra oss, samler vi dine personopplysninger. Dette gjør vi for:
 • å gi deg informasjon om dine kjøp på ordrebekreftelser, leveringsinformasjon etc.
 • å kunne levere bestillingen din
 • at du skal kunne betale kjøpene dine
 • å kunne utstede krev i henhold til for eksempel bokføringsloven og forbrukerloven
 • å analysere din kjøpshistorikk, forbedre tilbudene våre m.m., dvs. profilering
 • å kunne sende relevante tilbud og informasjon via nyhetsbrev, kundeundersøkelser og til statistisk bruk. Din informasjon kan brukes til utsendelse per post, e-post og sms.
 • å identifisere brukere på sosiale nettverk som kan være interessert i våre produkter og andre tilbud
 • å kunne tilpasse meandi.com etter atferd og preferanser

Profilering

me&i kommer til å behandle dine personopplysninger for å analysere din kjøpshistorikk, din kjøpsatferd og dine bevegelser på meandi.com for å få mer kunnskap om hvordan våre kunder generelt agerer, og for å kunne forbedre våre tilbud (profilering). Med samme mål kan vi også behandle eventuelle personlige ønsker eller preferanser du har gitt oss, f.eks. informasjon om at du har barn eller er interessert i en spesiell kategori varer. Dette gjør vi ved å analysere hvilke kjøp du tidligere har gjort og hvilke varer du har sett på eller har lagt i handlekurven på meandi.com. Basert på denne informasjonen kommuniserer vi brukerrettet budskap til deg. Ved å samtykke til denne integritetspolicyen, godkjenner du også profilering av din personinformasjon.

Direkte markedsføring

me&i kommer til å behandle din personinformasjon til markedsføringsmål. Din informasjon kan bli brukt til direktemarkedsføring, nyhetsbrev og kundeundersøkelser, i tillegg til statistiske mål og kan brukes til utsendelse per post, e-post og sms til deg, frem til du tilbakekaller ditt samtykke. Du kan når som helst kontakte kundeservice for å gjøre dette.

Deling med sosiale nettverk

Vi kan også dele din e-postadresse med sosiale nettverksplattformer til markedsføringsmål, for å identifisere brukere på disse plattformene som kan være interessert i våre produkter og tilbud.

Hva mener vi med atferd og preferanser?

Når du handler hos me&i, går inn på meandi.com eller på en annen måte interagerer med oss, samler vi inn dine personopplysninger. me&i behandler informasjon om de varene du har kjøpt, klikket på eller har lagt i din handlekurv. Vi behandler også informasjon om din kjøpshistorikk, dine kjøpsmønster og dine preferanser som kunde hos oss. Vi behandler også IP-adresse, språkinnstillinger, geografisk informasjon og andre data vi får gjennom ditt besøk på meandi.com.

Informasjon om Cookies

me&i benytter cookies for å forbedre din kundeopplevelse og gi deg relevant informasjon og tilbud. Cookien lar oss også vite om du har besøkt nettstedet tidligere og hvilke av våre sider du har vært inne på. En cookie er en liten tekstfil som sendes fra et nettsted og så lagres lokalt på besøkerens harddisk. Du kan i nettleseren din selv velge en innstilling som gjør at du får en beskjed før et nettsted sender en cookie til din data. Du kan så velge å akseptere eller avvise cookien. Du kan også velge ikke å ta imot noen cookies overhodet. Ettersom ulike nettlesere fungerer på ulike måter, kan du søke i din hjelp-meny for å finne innstillingen i din nettleser. Permanente cookies spares som filer på din data eller mobilenhet i maks 24 måneder. Disse cookiene brukes for å huske om du har lest informasjonen om cookies. Tilfeldige cookies (sessioncookies) brukes for å kontrollere om du er innlogget eller om du la en artikkel i din handlekurv. Disse cookiene spares midlertidig på din data og forsvinner når du stenger webleseren.

Cookies fra en tredje part brukes for å samle inn statistikk i samlet form i analyseverktøy som Google Analytics. De cookiene som brukes er både permanente og midlertidige. Permanente cookies spares som filer på din data eller mobilenhet i maks 24 måneder.

Hvem kan få tilgang til din personinformasjon?

Din personinformasjon kan bli delt med aktører som behandler personinformasjon for oss, såkalte personlige data assistenter. Vi videreformidler din personinformasjon til følgende:
 • Andre foretak innenfor me&i. Da me&i er et internasjonalt foretak, kan noe av din personinformasjon videreformidles til foretak i me&i-konsernet som holder til i andre land.
 • Leverandører av IT-systemer og deres samarbeidspartnere innen utvikling og support. Disse foretakene bidrar med tjenester, tekniske løsninger og plattformer til me&i.
 • Samarbeidspartnere som håndterer betaling. For å håndtere betalinger som gjøres av me&i's kunder, benytter vi oss av leverandører for å garantere sikre betalingsløsninger.
 • Leverandører av oppdragshånderings-/chatsystem i vår kundeserviceavdeling. Dette for å kunne gi deg optimal service.
 • Samarbeidspartner som håndterer distribusjon av din ordre, samt eventuelle returer.

Overføring av personinformasjon til tredje land

Vi og våre leverandører og samarbeidspartnere behandler som hovedregel kun din personinformasjon innenfor EU/EØS. I de tilfeller personinformasjon behandles utenfor EU/EØS, foreligger det enten en beslutning fra kommisjonen om at tredjelandet det dreier seg om, garanterer et adekvat sikkerhetsnivå eller tilstrekkelige tiltak for beskyttelse som sikrer at dine rettigheter beskyttes. Vi overfører personinformasjon til USA med støtte fra EU-kommisjonens klausuler om tillatt overføring til tredje land. Dersom du vil få en kopi av de sikringstiltak som me&i har iverksatt eller informasjon om hvor disse er tilgjengelige, kan du få dette ved å kontakte oss, se kontaktinformasjon på meandi.com.

Hvor lenge lagrer vi din personinformasjon?

Vi behandler aldri din personinformasjon over lenger tid enn det som er tillat i henhold til gjeldene lov, forordning, praksis eller myndighetsbeslutninger. Data kan for eksempel lagres lenger dersom dette kreves i henhold til forbrukerloven eller bokføringsloven. Personinformasjon lagres og behandles i me&i's IT-system. Du kan når som helst kontakte oss og kreve at vi sletter din personinformasjon.

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende databeskyttelseslovgivning, har du rett til å få tilgang til informasjon om hvilken personinformasjon vi behandler, samt rett til å kreve rettelse av din personinformasjon. Under visse forutsetninger, for eksempel dersom du tilbakekaller ditt samtykke, protesterer mot vår behandling eller du anser at behandlingen ikke er nødvendig av oppgitte grunner, har du også rett til å kreve sletting eller begrensning av din personinformasjon eller innvende mot vår behandling. Du har også under visse forutsetninger rett til å få utlevert den personinformasjonen som dreier seg om deg som du har gitt oss i et strukturert, allment brukt og maskinlesbart format, og har rett til å få overført disse til en annen personinformasjonsansvarlig. Du har rett til når som helst å tilbakekalle hele eller deler av et samtykke om behandling av personinformasjon med effekt fra og med at tilbakekallelsen er gjort. Du har også rett til når som helst å innvende mot behandlingen av din personinformasjon for direktemarkedsføring og profilering. All kommunikasjon og samtlige tiltak som me&i gjør med henseende på dine rettigheter gjøres kostnadsfritt. me&i forbeholder seg retten til ved åpenbart ubegrunnede eller urimelige forespørsler enten å ta en rimelig avgift som dekker de administrative kostnadene for å trekke tilbake informasjonen eller iverksette de tiltak som begjæres, eller nekte å imøtekomme forespørselen. Dersom du har noen klager i henseende vår behandling av din personinformasjon, kan du rette en klage til Datatilsynet eller annen behørig tilsynsmyndighet som utøver tilsyn over foretaks håndtering av personinformasjon.

Kontaktinformasjon

Dersom du vil utøve dine rettigheter i henhold til ovenstående eller av annen grunn ønsker å komme i kontakt med oss angående vår behandling av din personinformasjon, kan du gjøre det ved å kontakte me&i kundeservice på kundeservice.no@meandi.com. Denne informasjonen om behandling av personinformasjon er fastsatt av Meandi Holding AB den 23 apr 2018.

me&i bruker cookies for å gi deg den beste opplevelsen på vår webside. Ved å fortsette å bruke våre tjenester, krever vi at du godkjenner dette. Mer informasjon