Mange steder i verden råder store misforhold i tekstilindustrien. Underbetalte tekstilarbeidere utnyttes og eksponeres for helseskadelige kjemikaler i land der sosiale trygghetsnett og velfungerende fagforeninger ofte er totalt fraværende. Vi legger stor vekt på å kontrollere alle me&i's leverandører for å sikre gode arbeidsforhold og at ingen skadelige stoffer benyttes. 

Sammen med konsultentforetaket Ethos har me&i laget en detaljert Code of Conduct som ligger til grunn for og gjennomsyrer hele me&'s virksomhet. Den består av regler og retningslinjer som tar utgangspunkt i FN's prinsipper, ILO's regelverk og som tar hensyn til alle tenkelige miljøaspekter. Dessuten er me&i's klær sertifisert av OEKO-TEX, en garanti for at de ikke inneholder giftige stoffer. En giftfri produksjon er selvsagt for oss. Det handler både om å beskytte de menneskene som produserer klærne og de som senere skal bruke plaggene. Det handler også om å verne miljøet og minimere de skadelige effektene av tekstilproduksjonen. På sikt jobber me&i etter en helt gjennomført økologisk produksjon. Det er ikke enkelt å få kontroll over hele leverandørkjeden, men det går an. Det finnes ingen unnskyldninger for ikke å arbeide aktivt med disse spørsmålene – det handler i bunn og grunn om moral og menneskelig ansvar.