OEKO-TEX er et globalt og uavhengig prøvings- og sertifiseringssystem for tekstiler. For å få merke et produkt med OEKO-TEX må det gjennomgå omfattende tester og kontroller der stoffet og alle bestanddeler kontrolleres nøye. Innhold av miljø- og helseskadelige stoffer, som formaldehyd, pesticider, tungmetaller og andre kjemikalierester i tekstile produkter får ikke overstige internasjonalt tillatte verdier. Med sin lange erfaring bidrar OEKO-TEX merkingen til en høy produktsikkerhet. Det finnes ulike klasser av OEKO-TEX, der kravene som stilles er litt ulike avhengig av hvordan produktene brukes. Jo mer kontakt med huden, desto større krav. Våre klær oppfyller kravene for de to høyeste kvalitetsnivåene, noe som innebærer at du som kunde kan føle deg trygg på klærne dine.