Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. Vi vil gjøre vårt aller beste. 

Tekstilbransjen er en bransje med store miljøeffekter og med&i tar sitt ansvar på aller største alvor. Sammen med konsulentfirmaet Ethos har me&i utarbeidet en utførlig Code of Conduct som ligger til grunn for og gjennomsyrer hele virksomheten. Den bestør av regler og retningslinjer som tar utgangspunkt i FNs prinsipper, ILOs reglement og som ivartar alle tenkelige miljøaspekter. 

Sara Nyrell er innkjøper hos me&i og hun poengterer viktigheten av å skape langsiktige og bestandige forandringer. 
– Målet vårt er at all bomull som benyttes etter hvert skal være økologisk. Det er en prosess, men vi tar hele tiden små, men viktige, skritt i riktig retning. For eksempel er alle plysjplaggene våre nå økologiske og sertifisert av OEKO-TEX, sier hun. 

Sara Nyrell mener at dialog, samarbeid og langsiktighet er avgjørende både for høy kvalitet på produktene og et fremgangsprikt holdbarhetsarbeid. 
– Vi arbeider kontinuerlig med å forankre verdigrunnlaget vårt i alle ledd i produksjonen og vi har regelmessige kontroller hos våre leverandører for å sikre at produksjonen og arbeidsforholdene etterlever våre krav, sier hun. 

Frida Svärdby er rådgiver innen holdbarhetsspørsmål i hos konsulentfirmaet Ethos, som me&i samarbeider med om holdbarhet- og miljøspørsmål. 
– Vi arbeider veldig bredt og jobber med såvel menneskelige rettigheter og miljøspørsmål, som arbeidsrett og antikorrupsjon, forteller hun. Hun konstaterer at mens visse spørsmål, som for eksempel sikkerhetsspørsmål, pleier å være enkle å få gehør for, så krever ofte spørsmål som dreier seg om arbeidsrett og antikorrupsjon mer dyptgående innsatser og en kontinuerlig oppfølging. 

– Akkurat nå er utfordringen å få kontroll over hele leverandørkjeden, det gjelder alt fra tråd og knapper til råvarer og maskiner, utdyper hun.