Vi har alltid prioritert kvalitet fremfor pris, og vi har alltid prioritert gode arbeidsforhold for de som produserer produktene våre fremfor noe annet. For oss er det selvsagt å produsere så nærme som mulig, Portugal og Tyrkia, slik at vi og kundene våre skal kunne være sikre på at man kan kjøpe og bære et produkt med stolthet og sikkerhet. 

At tekstilbransjen er en bransje som er vanskelig å kontrollere er velkjent. Korrupsjon, barnearbeid, lokaler som ikke en gang er godkjente å være i er resultatet av hardt pressede priser. Det forekommer nesten overalt, men som foretak, produsent og kunde har man også et ansvar. 

Vi besøker alle fabrikkene vi jobber med, vi jobber aldri med store fabrikker som masseproduserer og størsteparten av klærne våre er OEKO-TEX sertifiserte. Vi benytter oss kun av fabrikkene som etterkommer vår egen Code of Conduct. Denne gir retningslinjer for hvordan hver enkelt fabrikk skal drive på en etisk, sosialt og miljømessig korrekt måte. Det er naturligvis strengt forbudt å benytte seg av barnearbeid i me&i produksjoner. For oss er prisen naturligvis viktig, men kvaliteten er enda viktigere, både på produktene og det arbeidet som ligger bak. I dag må alle, produsenter og forbrukere, ta et aktivt samfunns- og miljømessig ansvar gjennom sine handlinger.