Din shoppingbag
Det finns inga varor i din shoppingbag ännu.

Integritetspolicy och cookies

Varför har vi en integritetspolicy?

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi strävar efter att vara öppna med hur dina personuppgifter hanteras. Därför arbetar vi i enlighet med den högre standarden för personuppgiftsskydd, den europeiska dataskyddslagen som gäller från och med 25 maj 2018, mer känd som General Data Protection Regulation (GDPR).

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Meandi Holding AB, org.nr 556664-2509 ("vi", "oss" och "vår"), med adress Baltzarsgatan 18, 211 36 Malmö är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig).


Personuppgifter som vi behandlar

De personuppgifter du har lämnat till oss när du kontaktar oss via formulär, mail eller chatt sparar vi för att kunna ge dig den bästa servicen och för att skicka ut nyhetsbrev med inspiration och erbjudande. Du kan när som helst avregistrera dig från våra utskick genom att klicka på länken i sidfoten på ett av våra nyhetsbrev eller genom att kontakta kundservice.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig

När du handlar från oss samlar vi in dina personuppgifter. Vi gör detta för att:
 • ge dig information om dina köp på orderbekräftelser, leveransinformation etc.
 • kunna leverera din beställning
 • du ska kunna betala dina köp
 • kunna fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
 • analysera ditt köpbeteende, förbättra våra erbjudanden m.m., dvs. profilering
 • kunna skicka relevanta erbjudanden och information via nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål. Dina uppgifter kan användas för utskick per post, e-post och sms.
 • identifiera användare på sociala nätverk som kan vara intresserade av våra produkter och andra erbjudande.
 • kunna anpassa meandi.com efter beteende och preferenser

Profilering

me&i kommer att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på meandi.com i syfte att få mer kunskap om hur våra kunder i allmänhet agerar samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du har barn eller är intresserad av en speciell kategori av varor. Detta gör vi genom att analysera vilka köp du tidigare gjort och vilka varor du tittat på eller lagt i kundkorgen på meandi.com. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig. Genom att samtycka till denna integritetspolicy godkänner du även profilering av dina personuppgifter.

Direktmarknadsföring

me&i kommer att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post och sms till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke. Du kan när som helst kontakta kundservice i detta ärende.

Delning med sociala nätverk

Vi kan även dela din e-postadress med sociala nätverksplattformar för marknadsföringsändamål i syfte att identifiera användare på dessa plattformar som kan vara intresserade av våra produkter och erbjudande.

Vad menar vi med beteende och preferenser?

När du handlar hos me&i, besöker meandi.com eller på annat sätt interagerar med oss samlar vi in dina personuppgifter. me&i behandlar information om de varor som du har köpt, klickat på eller lagt i din varukorg. Vi behandlar även uppgifter om din köphistorik, dina köpmönster och dina preferenser som kund hos oss. Vi behandlar även IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på meandi.com.

Information om Cookies

me&i använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader. Dessa cookies används för att komma ihåg om du läst informationen om cookies. Tillfälliga cookies (sessionscookies) används för att kontrollera om du är inloggad eller om du lade en artikel i din shoppingbag. Dessa cookies sparas tillfälligt på din dator och försvinner när du stänger webbläsaren.
Cookies från tredje part används för att samla in statistik i samlad form i analysverktyg som Google Analytics. De cookies som används är både permanenta och tillfälliga. Permanenta cookies sparas som filer på din dator eller mobila enhet i max 24 månader.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande;
 • Andra företag inom me&i. Då me&i är ett internationellt företag så kan vissa av dina personuppgifter lämnas ut till bolag i me&i-koncernen som verkar i andra länder.
 • Leverantörer av IT-system och dess samarbetspartners inom utveckling och support. Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för me&i.
 • Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av me&i:s kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.
 • Leverantörer av ärendehanterings-/chattsystem inom vår kundserviceavdelning. Detta för att kunna ge dig en optimal service.
 • Samarbetspartner som hanterar distribution av din order samt eventuella returer.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som me&i vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter på meandi.com.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i me&i:s IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.
Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering. All kommunikation och samtliga åtgärder som me&i vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. me&i förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundad eller orimlig begäran att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran.
Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta me&i kundservice på kundservice.se@meandi.com. Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Meandi Holding AB den 23 april 2018.

me&i använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda våra tjänster förutsätter vi att du godkänner detta. Mer information