På många håll i världen råder svåra missförhållanden i textilindustrin. Underbetalda textilarbetare exploateras och exponeras för hälsovådliga kemikalier i länder där sociala skyddsnät och välfungerande fackföreningar ofta saknas helt. Vi lägger stor vikt vid att kontrollera alla me&i:s leverantörer för att säkerställa goda arbetsförhållanden och att inga skadliga ämnen används. 

Tillsammans med konsultföretaget Ethos har me&i tagit fram en utförlig Code of Conduct som ligger till grund för och genomsyrar hela me&i:s verksamhet. Den består av regler och riktlinjer som utgår från FN:s principer, ILO:s regelverk och som tar hänsyn till alla tänkbara miljöaspekter. Dessutom är me&i:s kläder certifierade av OEKO-TEX, en garanti för att de inte innehåller giftiga ämnen. En giftfri produktion är självklar för oss. Det handlar både om att skydda de människor som tillverkar kläderna och de som sedan ska bära plaggen. Det handlar också om att värna om miljön och minimera de skadliga effekterna av textilproduktionen. 

På sikt strävar me&i efter en helt igenom ekologisk produktion. Det är inte enkelt att få kontroll över hela leverantörskedjan, men det går. Det finns inga ursäkter för att inte arbeta aktivt med de här frågorna - i slutändan är det en fråga om moral och mänskligt ansvar.