OEKO-TEX är ett globalt och oberoende provnings- och certifieringssystem för textilier. För få märka en produkt OEKO-TEX måste den genomgå omfattande tester och kontroller där tyget och alla dess beståndsdelar kontrolleras noga. Innehåll av miljö- och hälsoskadliga ämnen, som formaldehyd, pesticider, tungmetaller och andra kemikalierester i textila produkter får inte överstiga internationellt tillåtna värden. Med sin långa erfarenhet bidrar OEKO-TEX märkningen till en hög produktsäkerhet. Det finns olika klasser av OEKO-TEX, där kraven ställs lite olika beroende på hur produkten används. Ju mer kontakt med huden, desto större krav. Våra kläder uppfyller kraven för de två högsta kvalitetsnivåerna, vilket innebär att du som konsument kan känna dig trygg med dina kläder.