Textilbranschen är en bransch med stora miljöeffekter och me&i tar sitt ansvar på största allvar. Tillsammans med konsultföretaget Ethos har me&i tagit fram en utförlig Code of Conduct som ligger till grund för och genomsyrar hela verksamheten. Den består i regler och riktlinjer som utgår ifrån FN’s principer, ILO’s regelverk och som tar hänsyn till alla tänkbara miljöaspekter. 

Sara Nyrell är inköpare hos me&i och hon poängterar vikten av att skapa långsiktiga och beständiga förändringar. 
– Vårt mål är att all bomull som används så småningom ska vara ekologisk. Det är en process, men vi tar hela tiden små men många steg i rätt riktning. Exempelvis, alla våra plyschplagg är ekologiska och certifierade av OEKO-TEX, säger hon. 

Sara Nyrell menar att dialog, samarbete och långsiktighet är avgörande både för en hög kvalitet på produkterna och ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. 
– Vi arbetar kontinuerligt med att förankra vår värdegrund i alla led i produktionen och vi gör regelbundet kontroller hos våra leverantörer för att säkerställa att produktion och arbetsförhållanden efterlever våra krav, säger hon. 

Frida Svärdby är rådgivare inom hållbarhetsfrågor på konsultföretaget Ethos, som me&i samarbetar med kring hållbarhets- och miljöfrågor. 
– Vi arbetar väldigt brett och jobbar med såväl mänskliga rättigheter och miljöfrågor som arbetsrätt och antikorruption, berättar hon. Hon konstaterar att medan vissa frågor, som exempelvis säkerhetsfrågor, brukar vara lätta att få gehör för så kräver ofta frågor som rör arbetsrätt och antikorruption mer djupgående insatser och en kontinuerlig uppföljning. 

– Just nu är utmaningen att få kontroll över hela leverantörskedjan, när det gäller alltifrån tråd och knappar till råvaror och maskiner, säger hon.