Vi har alltid prioriterat kvalitet framför pris, och vi har alltid prioriterat bra arbetsförhållanden för de som tillverkar våra produkter, framför något annat. För oss är det självklart att producera så nära som möjligt, Portugal och Turkiet. Detta för att vi och våra kunder ska kunna känna att man kan köpa och bära en produkt med stolthet och säkerhet. 

Att textilbranschen är en bransch som är svår att kontrollera är allmänt känt. Korruption, barnarbete, lokaler som inte är godkända att ens vistas i är en konsekvens av idel pressade priser. Det förekommer nästan överallt men som företag, producent och kund så har man också ett ansvar. 

Vi besöker alla våra fabriker vi jobbar med. Vi jobbar aldrig med stora fabriker som massproducerar och merparten av våra kläder är OEKO-TEX certifierade. Vi använder oss endast av fabriker som tillämpar vår framtagna uppförandekod. Denna anger de riktlinjer för hur den enskilda fabriken bedriver sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Det är naturligtvis strängt förbjudet att använda sig av barnarbete i me&i produktioner. För oss är priset naturligtvis viktigt, men viktigare ändå är kvaliteten, både på produkten och det som ligger bakom. Idag måste alla, producenter och konsumenter, ta ett aktivt samhälls- och miljöansvar genom sina handlingar.